กล้องวัดมุมอิเลคทรอนิกส์ TOPCON รุ่น DT-205 วิชั่น มาสเตอร์ บจก.

กล้องวัดมุมอิเลคทรอนิกส์ TOPCON รุ่น DT-205,ศูนย์รวมกล้องสำรวจ,


วิชั่น มาสเตอร์ บจก.


กล้องวัดมุมแบบดิจิตอล (Digital Theodolit)เป็นกล้องวัดมุมแบบที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่(battery) มีส่วนประกอบภายนอกคล้ายกับกล้องวัดมุมแบบกลโดยทั่วไป จานองศาราบ จะแสดงผลออกทางหน้าจอดิจิตอล ในภาพ แสดงภาพส่วนประกอบกล้องวัดมุมดิจิตอล แต่ทั้งสองชนิดก็สามารถใช้สำหรับงานที่ต้องการแนวเส้น,แนวดิ่ง,องศา,คำนวณพื้นที่,คำนวณความสูง เป็นกล้องที่ใช้ในการรังวัดมุมราบ หาระยะทางดิ่ง หรือความสูงของวัตถุได้ นอกจากนั้นยังใช้ในการวางแนวอาคาร,แนวเขตที่ดิน,เครื่องจักร,ชั้นวางสินค้า และหาค่าระดับต่างฯในการก่อสร้าง

กล้องวัดมุมอิเลคทรอนิกส์ TOPCON รุ่น DT-205
รายละเอียดทางเทคนิค
- กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
- กําลังขยาย 30 เท่า
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มิลลิเมตร
- ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.6 เมตรหรือ 1 องศา 30 ลิปดา
- ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.9 เมตร
- ค่าตัวคูณคงที่ 100
- ค่าตัวบวกคงที่ 0
- เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็นองศา ลิปดา พิลิปดา เป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 หน้าของตัวกล้อง
- หน้าจอแสดงผลจํานวน 1 หน้าจอ
- แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง 5 พิลิปดา
- ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดา
- ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา /2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
- ความไวของระดับฟองยาว 40 พิลิปดา /2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
- สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ และเป็นมุมถึง
- มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอร์รี่ได้
- สามารถป้องกันน้ําและฝุ่นได้ในระดับ IP66
- ได้รับประกาศนียบัตร ISO9001
อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย
- มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
- ขาตั้งกล้องอลูมิเนียมสามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้
- มีลูกดึงและสาย 1 ชุด
- มีฝาครอบเลนส์
- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจํากล้อง
- มีคู่มือการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 ชุดด

กล้องวัดมุมอิเลคทรอนิกส์ TOPCON รุ่น DT-205


กล้องวัดมุมอิเลคทรอนิกส์ TOPCON รุ่น DT-205


ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com


กล้องวัดมุมอิเลคทรอนิกส์ TOPCON รุ่น DT-205


บริษัท วิชั่น มาสเตอร์ จำกัด
ให้บริการขายและเช่ากล้องสำรวจ บริการงานสำรวจ เพื่อการก่อสร้าง บริการออกแบบและก่อสร้าง
บริการเช่ากล้องสำรวจ
เช่ากล้องสำรวจ เช่ารายวัน เช่ารายเดือน ราคาพิเศษ
- เช่ากล้องระดับอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ ขาตั้งและไม้สต๊าฟ
- เช่ากล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ขาตั้ง
- เช่ากล้อง Total Station พร้อมอุปกรณ์ วัดมุม วัดระยะ ออกค่าพิกัด บันทึกค่า
บริการงานสำรวจ เพื่อการก่อสร้าง
โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์และทีมงานคุณภาพ
- วางไลน์เสาเข็ม เป็นการกำหนดจุดที่ทำการตอกเสาเข็ม เพื่อใช้อ้างอิงในการตอกเสาเข็มลงในตำแหน่งที่ถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน
- ทำ Topo Countour เส้นสมมติที่ลากไปตามพื้นภูมิประเทศบนแผนที่ภูมิประเทศ ผ่านจุดที่มีระดับความสูงเดียวกัน ในแผนที่ภูมิประเทศ เส้นชั้นความสูงแสดงด้วยสีน้ำตาล และมีสีน้ำตาลเข้มในกรณีที่เป็นเส้นชั้น
- คำนวณปริมาณดินตัด ดินถม มีหลายวิธีดังนี้
1. Spot Levels Spot Levels
2. Grid
3. Average End Method Average End Method
4. Contours Cont
- หาค่าระดับ
- คำนวณค่าพิกัด

บริการออกแบบและก่อสร้าง
การออกแบบบ้าน ด้านสถาปัตยกรรมได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก ส่วนการออกแบบโครงสร้างออกแบบโดยวิศวกรเพื่อให้มั่นใจว่าแบบ้านทุกหลังมีความสวยงาม โดดเด่นทางสถาปัตยกรรม มีความแข็งแรง ปลอดภัยตามหลักงานวิศวกรรม โครงสร้าง ด้านเทคโนโลยีสามารถเพิ่มเติมระบบเสียงภายใน ระบบการสั่งงานทางโทรศัพท์ ระบบแจ้งเตือนภัยให้บ้านทุกหลังที่ผ่านการออกแบบจากทางบริษัทฯ เป็นบ้านแบบทันสมัย (Modern House) อย่างแท้จริง
การก่อสร้างและการควบคุมงาน บ้านทุกหลังมีการตรวจสอบและควบคุมโดยวิศวกรและสถาปนิกอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ จะจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและแรงงานที่มีฝีมือในการก่อสร้าง จัดทำการทดสอบวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง เช่น คอนกรีต เหล็กเสริม จากสถาบันที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้คัดเลือกวัสดุที่มีคุณภาพและมีความแข็งแรง ปลอดภัยจากโครงสร้าง
รวมทั้งจัดทำแผนการทำงานและรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนแก่เจ้าของให้ทราบถึงความก้าวหน้า และมั่นใจว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
- รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ต่อเติม บ้าน ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ สำนักงาน คอนโดมิเนียม
- งานฝ้าเพดานต่างๆ ฝ้าที่บาร์ ฝ้าฉาบเรียบ งานโครงกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน บานสวิง บานเปลือย งานกั้นก้อง งานผนังเบา รับกั้นผนักห้องด้วยกระจกหรือกั้นด้วยผนังเบาด้วยแผ่นยิบซั่ม
- งานตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์บิวอิน งานปูกระเบื้อง พื้น ผนัง
- งานเหมาไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเดินสายไฟ ติดตั้งสวิทซ์ ติดตั้งตู้ควบคุม เดินสายเมน
- รับเหมางานประปา ศูนย์รวมกล้องสำรวจ ติดตั้งเดินระบบท่อประปา ติดตั้งสุขภัณฑ์ต่างๆติดตั้งวปั๊มน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน วางถังแซท บ่อพัก
- งานโครงสร้างเหล็ก โครงสร้างหลังคา Metal sheet โครงหลังคาโพลีคาร์บอเนต

กล้องสำรวจ , กล้องวัดมุม (Theodolite) , กล้องระดับ (Auto Level) , กล้อง Total Station , เครื่องมือทดสอบงานโยธา , เครื่องมือสำรวจ , จำหน่ายอุปกรณ์สำรวจ , บริการให้เช่ากล้องสำรวจ , บริการงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง , เช่ากล้องสำรวจรายวัน , วิชั่น มาสเตอร์ บจก.


สนใจติดต่อ
วิชั่น มาสเตอร์ บจก.
ที่อยู่ : 39/599 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เบอร์โทรศัพท์ : +668 9444 7853 , +668 5346 4591
เบอร์โทรสาร :0-2192-8035
อีเมล์ :info.visionmaster@gmail.com
เว็บไซต์ : visionmaster.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : http://www.vision-master.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *